1. ACTIUNI DE PREGATIRE

   - formularul PONTAJ DE PREZENTA
   - formularul DECONT DE CHELTUIELI PENTRU ACTIUNILE DE PREGATIRE
   - formularul DIAGRAMA DE CAZARE care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza cazarea
   - formularul PONTAJ DE MASA care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza masa
   - formularul FOAIE DE PARCURS care se utilizeaza in cayul in care se deconteaza carburantul
   - formularul FOAIE DE PREZENTA PENTRU INDEMNIZATIE DE LOT care se utilizeaza in cazul in care se acorda indemnizatie de lot
   - formularul STAT DE PLATA INDEMNIZATIE LOT care se utilizeaza in cazul in care se acorda indemnizatie de lot
   - formularul PROCES VERBAL MEDICAMENTE care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza medicamente

   * nota: decontul va fi inaintat la FRV cu documentele emise de prestatorii de servicii in original si in functie de natura cheltuielilor ce se deconteaza vor fi intocmite si anexele respective.

      2. ACTIUNI DIN CALENDARUL INTERN

   - formularul DECONT DE CHELTUIELI PENTRU ACTIUNILE DIN CALENDARUL INTERN
   - formularul DIAGRAMA DE CAZARE care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza cazare
   - formularul PONTAJ DE MASA care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza masa
   - formularul FOAIE DE PARCURS care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza carburant
   - formularul STAT DE PLATA ARBITRAJ CU MASA care se utilizeaza in cazul in care se acorda barem de arbitraj si masa in numerar
   - formularul STAT DE PLATA ARBITRAJ FARA MASA care se utilizeaza in cazul in care se acorda barem de arbitraj si masa se justifica cu documente
   - formularul DECONTARE TRANSPORT TREN care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza transportul cu trenul pentru sportivii si membrii colectivului tehnic
   - formularul PROCES VERBAL PREMII - MODEL 1 care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza premile acordate la actiunile cuprinse in calendarul intern
   - formularul PROCES VERBAL PREMII - MODEL 2 care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza premile acordate la actiunile cuprinse in calendarul intern

   * nota: decontul va fi inaintat la FRV cu documentele emise de prestatorii de servicii in original si in functie de natura cheltuielilor ce se deconteaza vor fi intocmite si anexele respective.

      3. ACTIUNI DIN CALENDARUL INTERNATIONAL

   - formularul DECONT DE CHELTUIELI PENTRU ACTIUNILE DIN CALENDARUL INTERNATIONAL
   - formularul DIAGRAMA DE CAZARE care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza cazare
   - formularul PONTAJ DE MASA care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza masa
   - formularul FOAIE DE PARCURS care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza carburant
   - formularul STAT DE PLATA ARBITRAJ CEV care se utilizeaza in cazul in care se acorda barem de arbitraj si masa in numerar
   - formularul STAT DE PLATA ARBITRAJ CU MASA care se utilizeaza in cazul in care se acorda barem de arbitraj si masa se justifica cu documente
   - formularul STAT DE PLATA ARBITRAJ FARA MASA care se utilizeaza in cazul in care se acorda barem de arbitraj si masa se justifica cu documente
   - formularul DECONTARE TRANSPORT TREN care se utilizeaza in cazul in care se deconteaza transportul cu trenul pentru sportivii si membrii colectivului tehnic
   - formularul PROCES VERBAL ECHIPAMENT care se utilizeaza in cazul in care se distribuie echipamentul achizitionat la actiunea respectiva
   - formularul PROCES VERBAL RACORITOARE care se utilizeaza in cazul in care se distribuie racoritoare pentru o anumita perioada la actiunea respectiva
   - formularul DECONT CALENDAR INTERNATIONAL VALUTA
   - formularul TABEL DIURNA

   * nota: decontul va fi inaintat la FRV cu documentele emise de prestatorii de servicii in original si in functie de natura cheltuielilor ce se deconteaza vor fi intocmite si anexele respective.

      4. ALTE ACTIUNI (CONGRESE, CONFERINTE)

   - formularul …

      5. CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

   - formularul …