SERIA H
Etapa Joc Data Turneul I Seturi 1 2 3 4 5
I 3187 31.10 CNNT Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 0 25 : 10 25 : 16 25 : 11 : :
I 3188 31.10 CSV Craiova CSS Targu Jiu 1 3 : 0 25 : 17 25 : 8 25 : 17 : :
                                                 
II 3189 31.10 CSS Targu Jiu 2 CSS Targu Jiu 1 3 : 1 19 : 25 25 : 19 25 : 18 25 : 22 :
II 3190 31.10 CNNT Craiova CSV Craiova 3 : 0 25 : 20 25 : 16 25 : 16 : :
                                                 
III 3191 01.11 CSV Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 0 25 : 20 25 : 16 25 : 10 : :
III 3192 01.11 CSS Targu Jiu 1 CNNT Craiova 0 : 3 6 : 25 9 : 25 13 : 25 : :
                                                 
Etapa Joc Data Turneul II Seturi 1 2 3 4 5
I 3193 28.11 CNNT Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 0 25 : 12 25 : 12 25 : 9 : :
I 3194 28.11 CSV Craiova CSS Targu Jiu 1 3 : 0 25 : 15 25 : 14 25 : 13 : :
                                                 
II 3195 28.11 CSS Targu Jiu 2 CSS Targu Jiu 1 3 : 2 25 : 17 14 : 25 25 : 21 19 : 25 15 : 8
II 3196 28.11 CNNT Craiova CSV Craiova 3 : 2 17 : 25 25 : 5 18 : 25 25 : 20 15 : 8
                                                 
III 3197 29.11 CSV Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 0 25 : 15 25 : 9 25 : 16 : :
III 3198 29.11 CSS Targu Jiu 1 CNNT Craiova 0 : 3 11 : 25 13 : 25 8 : 25 : :
                                                 
Etapa Joc Data Turneul III Seturi 1 2 3 4 5
I 3199 16.01 CNNT Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 0 25 : 9 25 : 10 25 : 13 : :
I 3200 16.01 CSV Craiova CSS Targu Jiu 1 3 : 0 25 : 15 25 : 17 25 : 12 : :
                                                 
II 3201 16.01 CSS Targu Jiu 2 CSS Targu Jiu 1 2 : 3 23 : 25 25 : 17 25 : 19 17 : 25 5 : 15
II 3202 16.01 CNNT Craiova CSV Craiova 3 : 0 25 : 9 25 : 10 25 : 14 : :
                                                 
III 3203 17.01 CSV Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 0 25 : 7 25 : 19 25 : 19 : :
III 3204 17.01 CSS Targu Jiu 1 CNNT Craiova 0 : 3 12 : 25 9 : 25 16 : 25 : :
                                                 
Etapa Joc Data Turneul IV Seturi 1 2 3 4 5
I 3205 13.02 CNNT Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 0 25 : 14 25 : 23 25 : 11 : :
I 3206 13.02 CSV Craiova CSS Targu Jiu 1 3 : 0 25 : 12 25 : 11 25 : 19 : :
                                                 
II 3207 13.02 CSS Targu Jiu 2 CSS Targu Jiu 1 3 : 1 16 : 25 25 : 18 25 : 13 25 : 10 :
II 3208 13.02 CNNT Craiova CSV Craiova 2 : 3 25 : 19 21 : 25 27 : 25 20 : 25 11 : 15
                                                 
III 3209 14.02 CSV Craiova CSS Targu Jiu 2 3 : 1 25 : 20 25 : 16 25 : 27 25 : 22 :
III 3210 14.02 CSS Targu Jiu 1 CNNT Craiova 0 : 3 11 : 25 13 : 25 14 : 25 : :