FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Str. Vasile Conta nr.16, et.5, sector 2, CIF 4203741
Dosar nr.4/F/2002 – T.B. SECȚIA a IV-a CIVILĂ

 

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
din data de 28 MARTIE 2019, Ora 12:00, București, Sector 1
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, B-dul Mărăști, nr.20A, Sala Amfiteatru

 

Ca urmare a Convocării nr.134/11.03.2019, transmisă tuturor structurilor membre afiliate, în conformitate cu Statutul Federației Române de Volei actualizat la zi cu toate modificările și completările aprobate în Adunarea Generală Ordinară din 29.03.2018 și înregistrat la Tribunalul București conform Încheierii  din 18.06.2018 pronunțate în dosarul nr.13701/2018;
Avându-se în vedere consemnările din cuprinsul Procesului verbal de ședință întocmit de Comisia de redactare formată din: Cotoanță Angeluș, Marin Mihai și Peicea George, certificate prin Încheierea de certificare din data de 28 martie 2019 de notar public Mircia Elena din cadrul Biroului Notarului Public Mircia Elena;
În prezența unui număr de 114 reprezentanți ai structurilor sportive cu drept de vot din totalul de 159 de membri afiliați (tabel anexat), adunarea fiind declarată statutară;
În temeiul art.30.3 și 39 din Statutul Federației Române de Volei;
Adunarea Generală a Federației Române de Volei;

A HOTĂRÂT URMĂTOARELE:

 1. Aprobarea în unanimitate a activității desfășurate de F.R.Volei în anul 2018, Rapoartelor de activitate ale colegiilor și comisiilor de specialitate, Regulamentului și Raportului Comisiei de Cenzori și a Situației financiare pe anul 2018;
 2. Aprobarea în unanimitate a planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
 3. Aprobarea în unanimitate a calendarului international pe anul 2019;
 4. Aprobarea în unanimitate a sistemului competițional pentru sezonul 2019/2020;
 5. Aprobarea hotărârilor Consiliului Director luate în perioada dintre Adunările Generale care sunt de competența Adunării Generale;
 6. Aprobarea în unanimitate a Comisiei de Cenzori în componența: Ujica Laurențiu, Stan Nicolae și Peicea George;
 7. Aprobarea în unanimitate a Comisiei de Apel în componența: Bălței Cătălin, Vișan Benone și Arbunea Tudorel;
 8. Aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul F.R.Volei.

 

      La Adunarea Generală Ordinară din data de 28.03.2019, a fost aprobată în unanimitate afilierea unui număr de 9 structuri sportive:

 1. Sport Club Municipal Gloria Buzău
 2. Club Sportiv Chitila
 3. Asociația Club Sportiv Sport Land Bacău
 4. Clubul Sportiv Municipal Tîrgu Mureș
 5. Clubul Municipal Sighetu Marmației
 6. Asociaciația Club Sportiv Kids Tîmpa 2015 Brașov
 7. Club Sportiv Orășenesc Voluntari 2015
 8. Asociația Club Sportiv Alpha Sport Team Sibiu
 9. Asociația Club Volei Constanța 3.0

 

La Adunarea Generală Ordinară din data de 28.03.2019, a fost aprobată în unanimitate reafilierea unui număr de 6 structuri sportive:

1. Liceul cu Program Sportiv Brașov
2. Clubul Sportiv Kefalonia Ocna Mureș
3. Academia de Volei C.V.M. Tomis Constanța
4. Clubul Sportiv Sport For All București
5. Clubul Sportiv Soleil București
6. Asociația Sportivă Club Pro – Volei Botoșani

La Adunarea Generală Ordinară din data de 28.03.2019, a fost aprobată în unanimitate dezafilierea unui număr de 10 structuri sportive:

 1. ACS Arany Janos Salonta
 2. CSM Codlea
 3. CSS Metalul Oțelul Roșu
 4. AJV Constanta
 5. CS Juniors Craiova
 6. ACSV Donaris 2010 Galați
 7. AJV Timiș
 8. CSS 6 București
 9. CS Spike București
 10. ACS Tandem Team

 

La Adunarea Generală Ordinară din data de 28.03.2019, a fost aprobată în unanimitate completarea locurilor vacantate din Consiliul Director astfel:
Postul de Vicepreședinte al Consiliului Director a fost ocupat de domnul Buhăianu Obuff Cătălin,
Un post de membru al Consiliului Director, vacantat prin demisia domnului Cardoș Horia, a fost ocupat de domnul Stancu Petrică.
Un post de membru al Consiliului Director, vacantat prin trecerea domnului Buhăianu  Obuff Cătălin pe funcția de Vicepresedinte, a fost ocupat de domnul Ioanovici Mihai.

Redactat conform solicitării reprezentantului părții, de BIN Mircia Elena, azi, data autentificării, într-un exemplar original și 4 (patru) duplicate.

 

Preşedinte Federaţia Română de Volei
Gheorghe Vişan