FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Colegiul Central de Antrenori
Curs de perfecţionare al antrenorilor –  1- 3 sept 2016
juniori

Tematică:
1. Pregătirea fizică precompetiţională şi competiţională.
2. Ponderea şi locul componentei tehnico-tactice, în pregătire.        
3. Antrenarea acţiunilor de serviciu-preluare din serviciu-ridicare-atac-dublare atac în structura I de joc.
4. Antrenarea acţiunilor de blocaj-dublarea blocajului-preluarea din atac-ridicare după preluare din atac-atac dupa ridicare din preluare din atac în structura II de joc.
5. Parametrii efortului.
6. Dezvoltarea calităţilor motrice specifice în volei de performanţă
7. Pregătirea psihologică.
8. Refacerea sportivă în jocul de volei

BIBLIOGRAFIE
Bompa O,T (2001)- Teoria şi metodologia, periodizarea antrenamentului. CNFPA, Bucureşti
Bompa O,T (2003) – Performanţa în jocurile sportive – Teoria şi metodologia antrenamentului. Editura Ex Ponto CNFPA, Bucureşti
Bompa, T, Cxarrera, M.Periodizarea antrenamentuluiu sportiv, Editura Tana, Bucureşti 2006.
Baroga, L.Dezvoltarea calităţilor fizice combinate, Editura Sport-Turism, Bucureşti 1984.
Cojocaru, A, Lăzărescu, D., Ştefănescu, A. – Ghid orientativ al antrtenorului de volei, FRVolei, www.frvolei.ro
Cojocaru, A., Ioniţă, M. (2008)Volei aprofundare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Cojocaru, A., Cojocaru, M (2009) – Volei antrenament şi performanţă, Editura Bren, Bucureşti.
Cojocaru, A, Cojocaru, M. (2009) – Volei, teorie şi practică, Editura Bren, Bucureşti.
Epuran, M., Holdevici, I. – Compendiu de psihologie pentru antrenori, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980.
Epuran, M.- Psihologia sportului de performanta: Teorie si practica. Ed. Fest, Bucuresti, 2001
Ghenadi V.şi colab (1995) – Volei, obiectivizarea instruirii, Editura Plumb, Bucureşti.
Ghenadi, V., Grapă, F., (1994) – Model şi modelare în voleiul de performanţă, Editura Plumb – Bacău
Holdevici, I., Vasilescu, I., P.Activitatea sportivă, decizie, autoreglare, performanţă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988.
Humă, N. (2003) – Volei, noţiuni necesare pentru instruirea copiilor şi juniorilor, Editura Multiprint, Iaşi.
Mihăilescu, P., D. (2011) – Refacerea în sportul de performanţă, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu I., (2006) - Psihomotricitatea în jocul de volei, Editura Universitaria, Craiova.
Niculescu, M., (2002) – Volei de la teorie la practică, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu, M., Mateescu, A., Creţu, M., Trăilă, H., (2007) – Bazele ştiinţifice şi aplicative ale pregătirii musculare, Ed. Universitaria Craiova.
Păcuraru, Al., (2002) – Volei – tehnică şi tactică, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de jos”, Galaţi
Păcuraru, Al., Balaiş, F., Iacob, I., Braharu, O.,  (2000) – Manualul profesorului de volei, Editura Helios, Iaşi.
Sabău, E. (2005) – Mijloace de refacere şi recuperare în activitatea sportivă, Editura Bren, Bucureşti.
Stroe, St., Lăzărescu, D. – Volei, orientare unitară, Bucureşti, 1989.