FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Colegiul Central de Antrenori
Curs de perfecţionare al antrenorilor –2015
Seniori

Pentru anul competiţional 2015/2016, testarea pentru obţinerea licenţei de antrenor (principal sau secund) la diviziile A1 / A2, se va desfăşura sub o forma interactivă, şi anume discuţii pe teme stabilite.

Tematică:
1. Pregătirea fizică specifică jocului de volei.
2. Dezvoltarea calităţilor motrice specifice în volei de performanţă .
3. Parametrii efortului.
4. Antrenarea acţiunilor de joc specifice structurii I de joc.
5. Antrenarea acţiunilor de joc specifice structurii II de joc.
6. Tactica individuală şi colectivă în jocul de volei
7. Competenţa profesională: rezolvarea problemelor, stiluri de predare, pregătirea şi analiza meciului (înaintea, în timpul şi dupa), antrenamentul profesionist. Structurarea echipei şi individualizarea pregătirii

Mod de desfăşurare
Se vor face grupuri de câte 3/4 antrenori, prin tragere la sorţi, iar aceştia vor primi câte o problemă de rezolvat. Grupul are la dispoziţie un timp pentru a formula răspunsul/răspunsurile şi tot grupul desemnează un reprezentant, care să prezinte răspunsul elaborat.

Atenţie!!!! Tematică afişată stă la baza testării

BIBLIOGRAFIE
Bompa O,T (2001)- Teoria şi metodologia, periodizarea antrenamentului. CNFPA, Bucureşti
Bompa O,T (2003) – Performanţa în jocurile sportive – Teoria şi metodologia antrenamentului. Editura Ex Ponto CNFPA, Bucureşti
Bompa, T, Cxarrera, M.Periodizarea antrenamentuluiu sportiv, Editura Tana, Bucureşti 2006.
Baroga, L.Dezvoltarea calităţilor fizice combinate, Editura Sport-Turism, Bucureşti 1984.
Cojocaru, A, Lăzărescu, D., Ştefănescu, A. – Ghid orientativ al antrenorului de volei, FRVolei, www.frvolei.ro
Cojocaru, A., Ioniţă, M. (2008)Volei aprofundare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Cojocaru, A., Cojocaru, M (2009) – Volei antrenament şi performanţă, Editura Bren, Bucureşti.
Cojocaru, A, Cojocaru, M. (2009) – Volei, teorie şi practică, Editura Bren, Bucureşti.
Epuran, M., Holdevici, I. – Compendiu de psihologie pentru antrenori, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980.
Epuran, M.- Psihologia sportului de performanta: Teorie si practica. Ed. Fest, Bucuresti, 2001
Ghenadi V.şi colab (1995) – Volei, obiectivizarea instruirii, Editura Plumb, Bucureşti.
Ghenadi, V., Grapă, F., (1994) – Model şi modelare în voleiul de performanţă, Editura Plumb – Bacău
Holdevici, I., Vasilescu, I., P.Activitatea sportivă, decizie, autoreglare, performanţă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988.
Humă, N. (2003) – Volei, noţiuni necesare pentru instruirea copiilor şi juniorilor, Editura Multiprint, Iaşi.
Niculescu I., (2006) - Psihomotricitatea în jocul de volei, Editura Universitaria, Craiova.
Niculescu, M., ( 2002) – Volei de la teorie la practică, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu, M., Mateescu, A., Creţu, M., Trăilă, H., (2007) – Bazele ştiinţifice şi aplicative ale pregătirii musculare, Ed. Universitaria Craiova.
Păcuraru, Al., (2002) – Volei – tehnică şi tactică, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de jos”, Galaţi
Păcuraru, Al., Balaiş, F., Iacob, I., Braharu, O.,  (2000) – Manualul profesorului de volei, Editura Helios, Iaşi.
Stroe, St., Lăzărescu, D. – Volei, orientare unitară, Bucureşti, 1989.