FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Colegiul Central de Antrenori
Curs de perfecţionare al antrenorilor – 2015
Minivolei/speranţe

Teme cu caracter predominat teoretic:
1. Modelul de joc la nivelul de minivolei/speranţe          
2. Orientarea instruirii la nivelul de minivolei/speranţe:
- vizionare
- comentarii.
3. Planificarea conţinutului instruirii, pentru atingerea obiectivelor.
Teme cu caracter predominat practic:
1. Metodica instruirii în jocul de volei bazată pe programarea instruirii la minivolei/speranţe:

2. Prezentarea unor baterii de exerciţii care să vizeze părţi din etapele instruirii

 

Program de desfăşurare

Joi 10.09.2015

  • 11.00 – 12.30 Modelul de joc şi orientarea instruirii la nivelul de minivolei/speranţe
  • 12.30 – 13.30 Prezentarea cursului de la Londra
  • 13.30 – 14.00 Pauză de cafea
  • 14.00 – 15.30 Planificarea conţinutului instruirii
  • 15.30 – 16.00 Nivelul motric al loturilor de speranţe

Vineri 11.09.2015

  • 11.00 – 11.30  Formarea unor grupe de lucru
  • 11.30 – 13.30 Realizarea unor baterii de mijloace, în funcţie de tema dată.
  • 13.30 – 14.00 Pauză de cafea
  • 14.30  Testarea cunoştinţelor

 

 

Moderatori:
Cojocaru Adin – Modelul de joc şi orientarea instruirii
Lăzărescu Dan, Gâtej Mircea – Planificarea conţinutului instruirii
Darnescu Ciprian – Seminar Londra 2015
Antrenorii loturilor naţionale de speranţe – Nivelul motric al eşalonului de speranţe

 

 

BIBLIOGRAFIE
Bompa O,T - Teoria şi metodologia, periodizarea antrenamentului. CNFPA, Bucureşti 2001
Bompa, T, Cxarrera, M.Periodizarea antrenamentuluiu sportiv, Editura Tana, Bucureşti 2006.
Baroga, L.Dezvoltarea calităţilor fizice combinate, Editura Sport-Turism, Bucureşti 1984.
Cojocaru, A, Lăzărescu, D., Ştefănescu, A. – Ghid orientativ al antrtenorului de volei, FRVolei, www.frvolei.ro
Cojocaru, A., Ioniţă, M. (2008)Volei aprofundare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Cojocaru, A. (2008) – Voleiul la juniori, Editura Universitaria Craiova.
Cojocaru, A, Cojocaru, M. (2009) – Volei, teorie şi practică, Editura Bren, Bucureşti.
Croitoru, D. (1999) Ambidextrie în jocurile sportive. Exemplificări şi aplicaţii în volei, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti.
Epuran, M., Holdevici, I. – Compendiu de psihologie pentru antrenori, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980.
Epuran, M.- Psihologia sportului de performanta: Teorie si practica. Ed. Fest, Bucuresti, 2001
Ghenadi V.şi colab (1995) – Volei, obiectivizarea instruirii, Editura Plumb, Bucureşti.
Ghenadi, V., Grapă, F., (1994) – Model şi modelare în voleiul de performanţă, Editura Plumb – Bacău
Holdevici, I., Vasilescu, I., P.Activitatea sportivă, decizie, autoreglare, performanţă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988.
Humă, N. (2003) – Volei, noţiuni necesare pentru instruirea copiilor şi juniorilor, Editura Multiprint, Iaşi.
Mihăilescu P.D. (2011) – Refacerea în sportul de performanţă, Editura Universităţii din Piteşti
Niculescu I., (2006) - Psihomotricitatea în jocul de volei, Editura Universitaria, Craiova.
Niculescu, M., ( 2002) – Volei de la teorie la practică, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu, M., Mateescu, A., Creţu, M., Trăilă, H., (2007) – Bazele ştiinţifice şi aplicative ale pregătirii musculare, Ed. Universitaria Craiova.
Păcuraru, Al., (2002) – Volei – tehnică şi tactică, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de jos”, Galaţi
Păcuraru, Al., Balaiş, F., Iacob, I., Braharu, O.,  (2000) – Manualul profesorului de volei, Editura Helios, Iaşi.
Sabău E.(2005) – Mijloace de refacere şi recuperare în activitatea sportivă, Edituira Bren, Bucureşti.
Stroe, St., Lăzărescu, D. – Volei, orientare unitară, Bucureşti, 1989.