FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Colegiul Central de Antrenori
Curs de perfecţionare al antrenorilor – 22 septembrie 2014
Seniori

Pentru anul competiţional 2014/2015, testarea pentru obţinerea licenţei de antrenor (principal sau secund) la diviziile A1 / A2, se va desfăşura sub o forma interactivă - discuţii pe teme stabilite.

Tematică:
1.  Conducerea jocului: stiluri de management, discuţii cu echipa, management în caz de criză, disciplină, pregatire mentală, tehnologie modernă.
2. Competenţa profesională: rezolvarea problemelor, stiluri de predare, pregătirea şi analiza meciului (înaintea, în timpul şi dupa), antrenamentul profesionist.
3. Pregătirea fizică precompetiţională şi competiţională.
4. Ponderea şi locul componentei tehnico-tactice, în pregătire.          
5. Relaţiile şi obligaţiile stafului tehnic.
6. Antrenarea acţiunilor de serviciu-preluare din serviciu-ridicare-atac-dublare atac în structura I de joc.
7. Antrenarea acţiunilor de blocaj-dublarea blocajului-preluarea din atac-ridicare după preluare din atac-atac dupa ridicare din preluare din atac în structura II de joc.
8. Parametrii efortului.
9. Dezvoltarea calităţilor motrice specifice în volei de performanţă
10. Structurarea echipei şi individualizarea pregătirii

Mod de desfăşurare
Se vor face grupuri de câte 3/4 antrenori, prin tragere la sorţi, iar aceştia vor primi câte o problemă de rezolvat. Grupul are la dispoziţie un timp pentru a formula răspunsul/răspunsurile şi tot grupul desemnează un reprezentant, care să prezinte răspunsul elaborat.

Moderatori:
Manole Viorel, Cojocaru Adin, Lăzărescu Dan, Gâtej Mircea, Stancu Petrică,  Ştefănescu Alina

Atenţie!!!! Tematică afişată stă la baza testării

 

BIBLIOGRAFIE
Bompa O,T (2001)- Teoria şi metodologia, periodizarea antrenamentului. CNFPA, Bucureşti
Bompa O,T (2003) – Performanţa în jocurile sportive – Teoria şi metodologia antrenamentului. Editura Ex Ponto CNFPA, Bucureşti
Bompa, T, Cxarrera, M.Periodizarea antrenamentuluiu sportiv, Editura Tana, Bucureşti 2006.
Baroga, L.Dezvoltarea calităţilor fizice combinate, Editura Sport-Turism, Bucureşti 1984.
Cojocaru, A, Lăzărescu, D., Ştefănescu, A. – Ghid orientativ al antrtenorului de volei, FRVolei, www.frvolei.ro
Cojocaru, A., Ioniţă, M. (2008)Volei aprofundare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Cojocaru, A., Cojocaru, M (2009) – Volei antrenament şi performanţă, Editura Bren, Bucureşti.
Cojocaru, A, Cojocaru, M. (2009) – Volei, teorie şi practică, Editura Bren, Bucureşti.
Epuran, M., Holdevici, I. – Compendiu de psihologie pentru antrenori, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980.
Epuran, M.- Psihologia sportului de performanta: Teorie si practica. Ed. Fest, Bucuresti, 2001
Ghenadi V.şi colab (1995) – Volei, obiectivizarea instruirii, Editura Plumb, Bucureşti.
Ghenadi, V., Grapă, F., (1994) – Model şi modelare în voleiul de performanţă, Editura Plumb – Bacău
Holdevici, I., Vasilescu, I., P.Activitatea sportivă, decizie, autoreglare, performanţă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988.
Humă, N. (2003) – Volei, noţiuni necesare pentru instruirea copiilor şi juniorilor, Editura Multiprint, Iaşi.
Niculescu I., (2006) - Psihomotricitatea în jocul de volei, Editura Universitaria, Craiova.
Niculescu, M., ( 2002) – Volei de la teorie la practică, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu, M., Mateescu, A., Creţu, M., Trăilă, H., (2007) – Bazele ştiinţifice şi aplicative
ale pregătirii musculare, Ed. Universitaria Craiova.
Păcuraru, Al., (2002) – Volei – tehnică şi tactică, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de jos”, Galaţi
Păcuraru, Al., Balaiş, F., Iacob, I., Braharu, O.,  (2000) – Manualul profesorului de volei, Editura Helios, Iaşi.
Stroe, St., Lăzărescu, D. – Volei, orientare unitară, Bucureşti, 1989.