FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE VOLEI
Colegiul Central de Antrenori
Curs de perfecţionare al antrenorilor – 2014
Junior si Cadeti (Juniori I si Juniori II)

Teme cu caracter predominat teoretic:
1.   Proiectare, planificare si programare in jocul de volei: specializare, obiective, continut, metodica elaborarii documentelor de planificare.
2.  Modelul ideal al executării acţiunilor tehnico-tactice în jocul de volei:
- vizionare
- comentarii.
3. Tehnici de inregistrare, interpretare si analiza ale jocului de volei.

Teme cu caracter predominat practic:
1. Metodica instruirii în jocul de volei bazată pe programarea instruirii la cadeti/juniori: - Etapa consolidării,
- Etapa perfecţionării;
- Etapa valorificării.
2. Participarea la jocurile de calificare la CE – Piatra Neamţ
- Înregistrarea şi evaluarea acţiunilor tehnico-tactice individuale de joc.

Program de desfăşurare

Joi  24. 04. 2014

 • Sosirea participanţilor
Vineri 25.04.2014
 • 10.00 – 11.00 Formarea grupurilor de lucru
 • 11.30 – 13.00 Gr.1 Tehnici de intocmire ale planificărilor.
  Gr.2 Tehnici de înregistrare şi evaluare
  Gr.3 Traseul metodic al învăţării.
 • 16.30 Înregistrări practice
Sâmbăţă 26.04.2014
 • 10.00 – 11.00  Modelul ideal al executării acţiunilor   tehnico-tactice în jocul de volei
 • 11.30 – 13.00 Gr.2 Tehnici de intocmire ale planificărilor.
  Gr.3 Tehnici de îmregistrare şi evaluare
  Gr.1 Traseul metodic al învăţării.
 • 16.30  Înregistrări practice
Duminică 27.04.2014
 • 10.00 – 12.00 Gr.3 Tehnici de intocmire ale planificărilor.
  Gr.1 Tehnici de înregistrare şi evaluare
  Gr.2 Traseul metodic al învăţării.
 • 15.00  Testarea cunoştinţelor

Moderatori:
Cojocaru Adin - Proiectare, planificare şi programare
Gâtej Mircea – Tehnici de înregistrare şi evaluare ale jocului de volei
Stancu Petrică, Soaca Ion, Gavril Dan, Ştefănescu Alina – Traseul metodic al instruirii (activităţi practice)

BIBLIOGRAFIE
Bompa O,T - Teoria şi metodologia, periodizarea antrenamentului. CNFPA, Bucureşti 2001
Bompa, T, Cxarrera, M.Periodizarea antrenamentuluiu sportiv, Editura Tana, Bucureşti  2006.
Baroga, L.Dezvoltarea calităţilor fizice combinate, Editura Sport-Turism, Bucureşti 1984.
Cojocaru, A, Lăzărescu, D., Ştefănescu, A. – Ghid orientativ al antrtenorului de volei, FRVolei, www.frvolei.ro
Cojocaru, A., Ioniţă, M. (2008)Volei aprofundare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Cojocaru, A. (2008) – Voleiul la juniori, Editura Universitaria Craiova.
Cojocaru, A, Cojocaru, M. (2009) – Volei, teorie şi practică, Editura Bren, Bucureşti.
Croitoru, D. (1999) Ambidextrie în jocurile sportive. Exemplificări şi aplicaţii în volei, Editura A.N.E.F.S., Bucureşti.
Epuran, M., Holdevici, I. – Compendiu de psihologie pentru antrenori, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980.
Epuran, M.- Psihologia sportului de performanta: Teorie si practica. Ed. Fest, Bucuresti, 2001
Ghenadi V.şi colab (1995) – Volei, obiectivizarea instruirii, Editura Plumb, Bucureşti.
Ghenadi, V., Grapă, F., (1994) – Model şi modelare în voleiul de performanţă, Editura Plumb – Bacău
Holdevici, I., Vasilescu, I., P.Activitatea sportivă, decizie, autoreglare, performanţă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988.
Humă, N. (2003) – Volei, noţiuni necesare pentru instruirea copiilor şi juniorilor, Editura Multiprint, Iaşi.
Mihăilescu P.D. (2011) – Refacerea în sportul de performanţă, Editura Universităţii din Piteşti
Niculescu I., (2006) - Psihomotricitatea în jocul de volei, Editura Universitaria, Craiova.
Niculescu, M., ( 2002) – Volei de la teorie la practică, Editura Universităţii din Piteşti.
Niculescu, M., Mateescu, A., Creţu, M., Trăilă, H., (2007) – Bazele ştiinţifice şi aplicative ale pregătirii musculare, Ed. Universitaria Craiova.
Păcuraru, Al., (2002) – Volei – tehnică şi tactică, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de jos”, Galaţi
Păcuraru, Al., Balaiş, F., Iacob, I., Braharu, O.,  (2000) – Manualul profesorului de volei, Editura Helios, Iaşi.
Sabău E.(2005) – Mijloace de refacere şi recuperare în activitatea sportivă, Edituira Bren, Bucureşti.
Stroe, St., Lăzărescu, D. – Volei, orientare unitară, Bucureşti, 1989.