CONVOCATOR

Vă facem cunoscut că în data de 11.04.2013, orele 11.00, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, etaj VIII,  se va desfăşura Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Volei.

ORDINEA DE ZI ESTE URMĂTOAREA:

 1. Alocuţiunea Preşedintelui ;
 2. Suspendarea structurilor sportive conform art.26.1d) din Statut;
 3. Analiza activităţii desfăşurate de F.R.Volei în anul 2012;
 4. Prezentarea situaţiei financiare pe anul 2012 şi aprobarea prin vot a acesteia;
 5. Prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori;
 6. Prezentarea şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2013;
 7. Proiectul calendarului internaţional pe anul 2013;
 8. Aprobarea afilierilor structurilor sportive;
 9. Validarea Comisiei de Apel; Alegerea Cenzorului;
 10. Aprobarea sistemului competiţional pentru sezonul 2013/2014;
 11. Discuţii.

Vă rugăm ca până la data de 05.04.2013 să ne comunicaţi persoana delegată, cu drept de vot, care urmează să vă reprezinte la Adunarea  Generală.
Participarea se va face numai pe baza împuternicirii eliberate de structura sportivă afiliată la F.R.Volei.
Conform Statutului F.R.Volei, fiecare membru al federaţiei are dreptul la un singur vot, cheltuielile de participare vor fi suportate de structurile afiliate.

RAPOARTELE COMISIILOR

1. Prezentarea situatiei financiare pe anul 2012 - anexa 2.a - anexa 2.b

2. Activitatea loturilor nationale feminine in anul 2012 - SENIOARE - JUNIOARE I - JUNIOARE II - JUNIOARE III

3. Activitatea loturilor nationale masculine in anul 2012 - SENIORI - JUNIORI I - JUNIORI II

4. Rapostul Comisiei de Antrenori pe anul 2012

5. Raportul Comisiei de Competitii pe anul 2012

6. Raportul Colegiului Central de Arbitri pe anul 2012

7. Raportul Comisiei de Observatori pe anul 2012

8. Raportul Comisiei de Volei de Plaja pe anul 2012

9. Cupe europene

10. Raportul de verificare şi certificare a situaţiilor financiare anuale întocmite de Federaţia Română de Volei la data de 31 decembrie 2012